Park LInowy w Jurkowie 

Wejście naprzeciwko wejścia głównego na Kąpieliska Chorwacja. 

tel. 601545689